Zelf aan de slag

Zelf stereotypering opsporen

Wil je zelf actief aan de slag met het spotten en vermijden van microportretten? Dan kun je onze zogenaamde ‘Cheatsheet checken microportretten‘ gebruiken om je teksten mee te checken en in teksten van anderen terug te gaan zoeken naar stereotyperende elementen.

Het gesprek aangaan (in de klas)

Hoe ga je het gesprek aan over stereotypering rond moslims? We ontwikkelden een format voor docenten (en andere geïnteresseerden natuurlijk) om tijdens Maatschappijleer mee het gesprek aan te gaan rond stereotypering van mensen met moslimachtergrond. Deze is hier te downloaden: Stereotyperingles voor maatschappijleer.

Top