Wat is een microportret precies?

Een microportret geeft het beeld weer van een persoon, groep of organisatie in één uiting. Dat kan zowel een artikel, blogpost, tweet of filmpje zijn. Een microportret bestaat uit een alle elementen die bijdragen aan het oordeel over deze persoon of groep. Je kunt een microportret herleiden door te focussen op de volgende elementen:

  • Welke labels (hoe wordt iemand/ de groep neergezet)?
  • Welke eigenschappen krijgt men toegedicht (wat is hij/ zijn ze)?
  • Wat doet men (welke activiteiten worden gekoppeld)?

Alle labels, eigenschappen en activiteiten gerelateerd aan de persoon, organisatie of gebeurtenis worden verzameld en dit schetst een duidelijk beeld van het microportret dat in de tekst aanwezig is. Met het in kaart brengen van microportretten worden bepaalde keuzes van journalisten en hun bronnen zichtbaar en meetbaar.

Dit onderzoek richt zich op stereotypering van moslims in tekstuele nieuwsberichten. In andere woorden: zien we discriminerende of stereotype wijze van beschrijvingen van moslims ten opzichte van bijvoorbeeld beschrijvingen van niet-moslims in een krantenartikel? En in hoeverre zijn er stelselmatige verschillen?

Hoe breng je zo’n microportret in kaart?

Het in kaart brengen van microportretten gebeurt door bestaande teksten te analyseren en daar de portretten uit te destilleren.

Stap 1. De tekst

“Cru neergezet: de Marokkanen die zich misdragen en de Molukkers die keihard terugslaan, zijn niet enkel spelers in lokale, etnisch getinte schermutselingen. Ze lijken uitgegroeid tot symbolen voor een nationale plaag en haar verdelger: de intimidatie door Marokkaanse straatschuimers en de heroïek van andere allochtonen die, anders dan die slappe Nederlanders, van zich durven afbijten.” (de Volkskrant, 8 januari 2010) 

Stap 2. Microportretten destilleren van Marokkanen, Molukkers en Nederlanders in voorbeeldtekst

Stap 3. Visualisatie voorbeeld analyse microportret ‘Marokkaan’

Uit de bovenstaande figuur wordt duidelijk dat het microportret van ‘Marokkaan’ uit het voorbeeld wordt opgebouwd uit de labels (over welke groep gaat het en hoe worden ze benoemd?), met bepaalde eigenschappen (wat zijn ze?) en activiteiten (wat doen ze?). Deze drie elementen vormen samen het microportret.

Top