Inzoomen op moslim-stereotypering

Het doet ertoe hoe dingen worden benoemd. Een ‘schoffie’ voelt niet hetzelfde als een ‘draaideurcrimineel’. Iemand die ‘snauwt’ krijgt minder respect dan iemand ‘die geëmotioneerd zijn verhaal doet’. Als iemand wat gestolen heeft, is dat net weer milder dan het label ‘dief’. In onze beschrijvingen van mensen, groepen mensen en het gedrag dat men vertoont, zitten – nagenoeg onzichtbaar – oordelen verwerkt. Soms bedoeld en soms onbedoeld. Wanneer hele negatieve microportretten, oftewel frames, dominant zijn, beïnvloedt dit subtiel de beeldvorming rond een persoon of groep.

Op deze website delen we onze onderzoeksresultaten rond deze zogenaamde microportretten rond moslims in verkiezingstijd. Welke microportretten van moslims in Nederland zijn aanwezig in de pers en campagnes en welke zijn dominant? Welke microportretten zijn dusdanig stereotyperend dat ze discriminerend genoemd kunnen worden? En van welke bronnen komen deze portretten? Wat kunnen journalisten zelf doen om dergelijke microportretten te detecteren en er een bewuste keuze in te maken?

Of liever dit alles als een actief meemaken? Wij organiseren een workshop in september. Dan ben je van harte welkom alles te weten te komen over ons onderzoek en mee te denken over microportretten van moslims in de Nederlandse pers. Wil je op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact met ons op.

Top